Vandringsleder i Vånga

Det finns många trevliga ställen att ströva runt på i Vånga.

Vångaleden är en markerad led som är drygt en mil lång. Leden går i trakten av Tolskepp och går genom vacker skogsmark samt längs sjöarna Axsjön och Hälen. Leden passerar historiska lämningar som till exempel järngruvorna vid Tolskepp. Längs leden finns informationstavlor och vid starten vid Butbro (röd prick på kartan) finns brevlåda med kartor och gästbok. Parkeringsmöjlighet finns vid Butbro. 

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Christer Sandberg på 0703-13 33 75.

Med knappen öppnar du en pdf-fil som kan skrivas ut

Pdf-filen har två sidor. Den första sidan visar Vångaleden och den andra visar kartan där
socknarna kring Vånga socken är markerade.