Du kan kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller skicka ett mail direkt till kontakt@vangabygden.se.

Längst ner på sidan hittar du styrelsemedlemmarna i Vångabygdens Utvecklingsgrupp, vars verksamhet du kan läsa mer om under ”Byalaget”.

Styrelsens medlemmar:
Christer Sandberg, Ordförande

Övriga ledamöter: 
Gunilla Lundgren, Sekreterare
Ann-Sofie Pettersson
Yvonne Johansson
Thomas Eklund

Suppleanter:
Ann-Christin Josefsson
Åsa Allerstav Pettersson
Cecilia Hyltell

Webbansvarig:
Siv Malmström
Tim Neumann

Revisorer:
Bert Persson
Olle Josefsson

Revisorsuppleant:
Arne Hultqvist
 

Valberedning:
Kent Molinder
Maud Borg