Du kan kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller skicka ett mail direkt till kontakt@vangabygden.se.

Längst ner på sidan hittar du styrelsemedlemmarna i Vångabygdens Utvecklingsgrupp, vars verksamhet du kan läsa mer om under ”Byalaget”.

Ordförande:
Gunilla Lundgren

Ledamöter:
Christer Sandberg
Dag Torkelstam
Elisabeth Lindskog
Gunnar Asserhed
Natasha Pettersson
Yvonne Johansson

Suppleanter:
Erik Tholén
Ing-Marie Sedell
Lina Bergergård
Peo Enetoft

Revisorer:
Arne Hultqvist
Beryl Davidsson

Valberedning:
Ann-Sofie Pettersson
Maud Borg