VBU ska främja Vångabygdens utveckling för alla som bor och/eller vill verka i Vånga.

Stadgar kan du läsa här. Årsberättelsen för 2020 kan du ladda ner här.

Föreningen samarbetar tillsammans med ideella föreningar och organisationer, egna företagare, enskilda personer samt kommunen för att förbättra livskvalitet, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin i Vångabygden. Den skall även arbeta för ökade möjligheter till boende i Vånga.

Stöd gärna VBUs arbete genom att bli medlem i föreningen.
Betala 100 kr till Vångabygdens utvecklingsgrupp, Bankgiro: 301-4107.
Glöm inte att uppge namn och adress. I menyn till höger kan du läsa mer om de projekt som vi arbetar med just nu.

VBU arbetar just nu med att undersöka möjligheterna för ett trygghetsboende i Vånga. 

Det finns det möjlighet för alla som är intresserade av att kunna söka bidrag till projekt för utveckling av landsbygden via Leader Folkungaland som är en organisations för landsbygdsprogram i hela Sverige. Se länk

Om du vill vara med och arbeta för Vångas utveckling – kontakta någon i styrelsen. Mer info i menyn till höger. Allas engagemang behövs! Om alla hjälper till lite kommer vi att skapa något stort tillsammans.