VBU ska främja Vångabygdens utveckling för alla som bor och/eller vill verka i Vånga.

Stadgar kan du läsa här.
Årsberättelsen för 2015 kan du ladda ner här.

Föreningen gör det genom att tillsammans med ideella föreningar och organisationer, egna företagare, enskilda personer samt kommunen verka för att förbättra livskvalitet, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin i Vångabygden.
Den skall även arbeta för ökade möjligheter till boende i Vånga.

Stöd gärna VBUs arbete genom att bli medlem i föreningen.
Betala 100 kr till Vångabygdens utvecklingsgrupp, Bankgiro: 301-4107.
Glöm inte att uppge namn och adress. I menyn till höger kan du läsa mer om de projekt som vi arbetar med just nu.

VBU arbetar just nu med Norrköpings kommuns nya översiktsplan tillsammans med kommunen.
Översiktsplanering är kommunens strategiska planering av den fysiska miljön på lång sikt (bebyggelse, infrastruktur, mm.).
Nya planen skall vara klar i början av 2017. Just nu pågår samråd tom. 4 april. Var med och påverka Vångas framtid!
Mer information finns under länken till höger.

Vi har också engagerat oss i arbetet med strategi för nya landsbygdsprogrammet. Mer information finns i menyn till höger.
Nu finns det möjlighet för alla som är intresserade av att kunna söka bidrag till projekt för utveckling av landsbygden.

Vi har också bildat en arbetsgrupp som ska skapa en Lokal Utvecklingsplan för Vånga. Första steget i det arbetet var att göra en Lokal Ekonomisk Analys (LEA).
Om du vill vara med och arbeta för Vångas utveckling – kontakta styrelsen. Mer info i menyn till höger.

Allas engagemang behövs! Vill du vara med och hjälpa till med något?
Om alla hjälper till lite kommer vi att skapa något stort tillsammans.
All hjälp är välkommen, bättre lite än inget alls. Hör av er till de sammankallande i grupperna.