Hembygdsföreningen i Vånga
Kontaktpersoner: Arne Hultkvist, 0706-64 60 85

Vånga IF
E-post: vanga.if@vangaif.se

Vånga-Moppers 
Ingvar 0706-76 43 08 / 0122-305 66
Tobbe 0702-23 89 93 / 0122-305 03

Klippans Bygdegård
Vid frågor vänligen kontakta Marie-Louise 0708557597 eller skriv via Facebook.

Vånga Veterantraktorklubb
Anders Johansson, 0702-12 23 88

Vånga Ungdomsskytteklubb
Anette Holm, 0735-23 57 50

Vånga Viltvårdsförening 

Restad by 

Holmens Viltskötselområde, Östergötland 

Orgagillet 

Klippan MC