Lokal Utvecklingsplan för Vånga

En utvecklingsplan är ett dokument som innehåller våra visioner och mål för bygdens utveckling.
Utvecklingsplanen beskriver nuläget i bygden och våra långsiktiga visioner. Visionerna omsätts till konkreta mål som vi ska uppfyllas inom en viss tid.
Varje mål har en handlingsplan som beskriver vilket arbete som skall göras för att nå det inom den angivna tiden.

Utvecklingsplanen skapar vi tillsammans.
VBU har inlett arbetet genom att bilda en arbetsgrupp som har gjort en Lokal Ekonomisk Analys (LEA).
Alla som vill vara med i arbetet är välkomna.

Kontakta någon i styrelsen, våra telefonnummer hittar du under huvudfliken ”Kontakt” högst upp på sidan.
Mer information om LEA finns i en folder som du kan ladda upp här. Slutrapporten av LEA-arbetet kan du läsa här.