Nya Landsbygdsprogrammet och Lokalt Ledd Utveckling

Regeringen har formulerat olika politiska mål för landsbygdernas utveckling. En del av målen är kopplade till visioner, strategier och handlingsprogram. Landsbygd-sprogrammet är ett exempel. Landsbygdsprogrammet finansieras delvis av medel från EU.

Arbetet för utveckling av landsbygden via landsbygds-programmet är indelat i regioner. Under förra perioden tillhörde Vånga Gränslandet. Vånga kommer i det nya programmet att tillhöra Folkungaland. För mer information om Folkungaland, se www.leaderfolkungland.se eller klicka här.

Det nationella Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 är klart och det går nu att söka pengar till utvecklingsprojekt på landsbygden. Jordbruksverket ansvarar för programmet.
Du kan läsa mer om Landsbygdsprogrammet
här och på Jordbruksverket här.