Program inför Översiktsplan för Landsbygden

Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga instrument vad gäller användningen av mark och vatten samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanering är kommunens strategiska planering av den fysiska miljön på lång sikt. Arbetet med översiktsplanering utförs huvudsakligen av stadsbyggnadskontoret.

Programmet (dvs arbetet med att ta fram översiktsplanen) är det första steget till en översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings kommun.
Vi i Vånga har möjlighet att påverka den långsiktiga utvecklingen av vår bygd genom att engagera oss i detta arbete.
Vångabygdens utvecklingsgrupp har ordnat ett par informationsmöten i samarbete med kommunen.
Det är viktigt att vi gör vår röst hörd! Vi kan påverka kommande översiktsplan genom att tycka till och kommentera inriktningarna. Kommunen ger dig chansen att berätta hur DU vill att din boendemiljö ska bli ännu bättre i framtiden.

Samråd om planen pågår till och med 4 april. Fram tills dess kan alla komma med åsikter och förslag.
Planen som är ute för samråd kan du ladda ner
här.

Du kan läsa mer om arbetet med Översiktsplanen i Vånga här. Planen skall vara klar och klubbad av kommunfullmäktige i början av 2017.