Arbetsgång

 

Observera att arbetsgången kan komma att ändras vartefter arbetet fortskrider i de olika grupperna.

 

Intresseanmälan

Vi börjar med att skapa ett kontaktnät av intresserade

 

Starta bredbandsgrupp / förening

När ni fått ihop ett lämpligt antal intresserade inom ett passande geografisk område startar ni er bredbandsgrupp. Vid detta tillfälle behöver ni inte starta en ekonomisk förening utan det går bra att driva det bara som en grupp.

Senare när projekteringen är gjord och ni fått in priser för grävarbetet kan det bli aktuellt att driva arbetet i en förening för att kunna söka bidrag. Detta är inte helt klargjort ännu.

 

Projektera

Nu är det dags att kontakta kommunens projektör för att få fram vilken väg ni ska gräva och hur mycket slang och kopplingsbrunnar som kommer behövas.

Med resultatet från kommunens projektör kan ni begära in priser från gräventreprenörer.

Gruppen kan även välja att gräva själva där det är möjligt. Ni behöver även kontrollera vilka sträckor ni behöver skriva avtal med markägare för att dra slang över deras mark.

Se även över möjligheten att söka bidrag.

Hur och var man kan söka bidrag kommer mera information om senare.

 

Upphandling

När projekteringen är klar så är nästa steg att ordna alla avtal. Gruppen/föreningen har kommit överrens om hur de vill dela på kostnaderna.

Avtal behöver skrivas med kommunen, eventuella markägare, gräventreprenören m.fl.

 

Genomförande

Dags att sätta spaden i jorden!

När allt är klart och inkopplat så kan du surfa in på bredbandskollen för kolla din nya hastighet.

Intresseanmälan

 

Intresserad av bredband via fiber i Vånga Socken?

Skicka ett mejl till vangabredband@gmail.com med ditt namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.